Προπονητές

 

 

Απο αριστερά προς τα δεξιά,

 

Τσαρουχάς Κώστας, Κατζουράκης Παύλος, Λιανοπούλου Τόνια, Γυμνόπουλος Κώστας, και Αγναντής Δημήτρης