16ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ  - ΣΤ� ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 

16ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 16 - 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
APOLLONIA HOTEL - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ� ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

Ο εκπρ�σωπος του Κ�δωνα κ. Καζ�κος με τις νικ�τριες της ΣΤ� Δημοτικο� απ� αριστερ�: Καραβιτ�κη Αντων�α, Τριπολιτ�κη Ειρ�νη, Κοτσυφ�κη Δαν�η και Σφυρ� Αλεξ�νδρα 

και οι νικητ�ς της ΣΤ� Δημοτικο� απ� αριστερ�: Καζ�κος Ν�κος, Αλειφ�ρης Γι�ννης, Παρασκ�κης Φ�λιππος, Διαμαντ�ς �γγελος, Κεαλ�ρ Γι�ννης, Φ�ρσαρης Μιχα�λ και Ροδιτ�κης Εμμανου�λ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
 

Παγκρ�τια Ατομικ� Σχολικ� 2019 - ΣΤ� Δημοτικο�

 

Κατ.

�νομα

�λο

Σ�λλ.

Βαθ.

1ος

Καζακος Νικολαος

1561

2ο ΔΣ Βουτ�ν

2ος

Αλειφερης Ιωαννης

1321

Νεροκο�ρου

6

1η

Καραβιτακη Αντωνια

1589

5ο Χαν�ων

3ος

Παρασκακης Φιλιππος

1504

8ο Χαν�ων

3-5ος

Διαμαντης Αγγελος

879

47ο ΔΣ Ηρακλειου

3-5ος

Κεαλαρ Ιωαννης

1213

14ο ΔΣ Ηρακλειου

7

Φαρσαρης Ζαχαρακης Μιχαηλ

1329

47ο ΔΣ Ηρακλε�ου

8

Ροδιτακης Εμμανουηλ

1209

7ο ΔΣ Ηρακλε�ου

9

Τζεμανακης Γρηγοριος

1282

8ο Χαν�ων

4

2η

Τριπολιτακη Ειρηνη

961

14ο Ρεθ�μνου

4

11

Αναστασακης Βασιλειος Γεωργιος

904

47ο ΔΣ Ηρακλειου

4

12

Χριστοδουλακης Μιχαηλ

1247

17ο Χαν�ων

13

Μπατσακης Παναγιωτης

0

3ο Κισ�μου

3η

Κοτσυφακη Δαναη

950

31ο ΔΣ Ηρακλειου

15

Αλεξανδρακης Αθανασιος

1137

2ο ΔΣ Βουτων

16

Κονιος Γεωργιος

884

ΔΣ Ανωγειων

3-4η

Σφυρη Αλεξανδρα

0

ΔΣ Ανωγειων

18

Χαραλαμπ�κης Αριστε�δης

0

3ο Κισ�μου

3

19

Πατρουδακης Δημητρης

0

 

3

20

Κωσταρες Αντ�νης

0

 

3

21

Κονταδακης Δανιηλ

834

18ο Χαν�ων

3

22

Καρουζου Ανδρονικη-Μελινα

1001

15ο ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

23

Χαριτακη Ειρηνη

870

54ο ΔΣ Ηρακλειου

2

24

Αντωνακακης Γεωργιος

0

 

2

25

Μπαχλιτζανακης Μιχαλης

0

ΔΣ Βασιλει�ν

2

26

Κεφαλογιαννης Νεκταριος

0

ΔΣ Ανωγειων

2

27

Κρητικ�κης �κτορας

0

1ο Κουνουπιδιαν�ν

0