16ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ  - Δ� ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 

16ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 16 - 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
APOLLONIA HOTEL - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ� ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

Η κ. Μπ�μπα Εμμανου�λα μ�λος της επιτροπ�ς σκακιο� του ΟΦΗ με τους νικητ�ς της Δ� Δημοτικο� απ� αριστερ�: Μ�νος Μαυρ�δης, Γιαλ�της Αρ�σταρχος, Κυριακογιανν�κης Γι�ννης, Λεβ�κης Κυρι�κος και Πιτσ�κος Βασ�λειος


και με τις νικ�τριες της κατηγορ�ας απ� αριστερ�: Κοζ�ρη Κατερ�να, Ορφαν�κη Καλλι�πη και Κλεοβο�λου Σοφ�α

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παγκρ�τια Ατομικ� Σχολικ� 2019 - Δ� Δημοτικο�

 

Κατ.

�νομα

�λο

Σ�λλ.

Βαθ.

1ος

Μαυριδης Εμμανουηλ

1260

8ο Χαν�ων

6

2ος

Γιαλυτης Αρισταρχος

0

ΔΣ Κριτσ�ς

Κοζυρη Αικατερινη

1120

4ο ΔΣ Αγ. Νικολαου

3-6ος

Κυριακογιαννακης Ιωαννης

1002

3ο Χαν�ων

5

3-6ος

Λεβακης Κυριακος

1085

8ο Χαν�ων

5

3-6ος

Πιτσωκος Βασιλειος

860

5ο ΔΣ Ηρακλειου

5

7

Τερζακης Γεωργιος

1091

56ο ΔΣ Ηρακλειου

8

Καλα�τζακης Εμμανουηλ

0

2ο ΔΣ Βουτων

9

Μπενακης Ιωαννης

909

13ο Χαν�ων

2η

Ορφανακη Καλλιοπη

1132

4ο ΔΣ Αγ Νικολαου

11

Μαρνελλος Γεωργιος

970

4ο ΔΣ Αγ. Νικολ�ου

12

Πλευριτακης Εμμανουηλ

0

5ο ΔΣ Αγ. Νικολ�ου

3η

Κλεοβουλου Σοφια

0

3ο Χαν�ων

4

14

Τζιτζικας Τιτος

0

47ο Ηρακλειου

4

15

Τζανετης Εμμανουηλ

0

36ο ΔΣ Ηρακλε�ου

4

16

Δαβαριας Ιωαννης

830

Καλυβ�ν

4

17

Πατερ�κης Παναγι�της

0

Στερν�ν

4

18

Μανουσουδ�κη Ελ�νη

0

1ο Δημ.Σχ.Χαν�ων

19

Κολενδριαν�ς Χρ�στος

0

Δημ.Σχ.Κουν�βων

20

Βαρδας Μιχαηλ

0

 

21

Καλλι�ρα Ελ�νη

0

8ο Χαν�ων

22

Μανιαδακη Μυρτω

0

2ο ΔΣ Βουτων

3

23

Κισσαμιτ�κης Στρ�τος

0

Β�μου

3

24

Αργυρο�δη Νεφ�λη

0

35ο ΔημΣχ.Ηρακλε�ου

3

25

Σπανουδακης Ιωαννης

1174

10ο Χαν�ων

3

26

Νυκταρη Αννα-Μαρια

830

17ο ΔΣ Ηρακλε�ου

3

27

Χουδαλακη Ευαγγελια

0

2ο Κουνουπιδιαν�ν

3

28

Μαραγκακη Αφροδ�τη

0

36ο ΔΣ Ηρακλειου

3

29

Χαρωνιτης Φοιβος

0

35ο ΔΣ Ηρακλειου

30

Μαρο�ντας  Θαν�σης

0

2ο ΔΣ Βουτων

31

Ψυκακος Ιωαννης

0

5ο ΔΣ Νεας Αλικαρνασου

32

Ντουσακη Χαρα

0

2ο Μουρνι�ν

33

Μπουζουνιερ�κης Αλ�ξανδρος

0

Δημ.Σχ.Τσικαλαρι�ν

2

34

Μπατσακης Αποστολος

0

3ο Κισ�μου

2

35

Καντανολ�ων Λευτ�ρης

0

3ο Χαν�ων

2

36

Κοτρων�κης Στ�φανος

0

1ο Δημ.Σχ.Χαν�ων

37

Νταγιαντα Μαρια

0

ΔΣ Ανωγειων

1

38

Μικεδ�κη Αθην�

0

Γεραν�ου

½