16ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ  - Γ� ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 

16ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 16 - 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
APOLLONIA HOTEL - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ� ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

Η Πρ�εδρος της ΕΣΣΚ κ. Μιχαηλ�δη Αφροδ�τη με τους νικητ�ς της Γ� Δημοτικο� απ� αριστερ�: Σαρ�φης Ραφα�λ, Χωραφ�ς Δημ�τριος και Γκ�γκας Παντελ�ς


και με τις νικ�τριες της Γ� Δημοτικο� απ� αριστερ�: Πλατσ�κη Ευγεν�α, Σγουρο� Τερψιχ�ρη Βακ�λη �λλη και Αναστασ�κη Αναστασ�α.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παγκρ�τια Ατομικ� Σχολικ� 2019 - Γ� Δημοτικο�

 

Κατ.

�νομα

Σ�λλ.

Βαθ.

Res.

1η

Πλατσ�κη Ευγεν�α

19ο Χαν�ων

6

1

1ος

Σαρ�φης Ραφα�λ

5ο Χαν�ων

6

0

2ος

Χωραφας Δημητριος

4ο ΔΣ Αγ. Νικολ�ου

½

3ος  

Γκ�γκας Παντελ�ς

5ο Χαν�ων

½

5

Στρ�λης Γι�ργος

5ο Χαν�ων

5

0

6

Σχετ�κης Γι�ργος

10ο Χαν�ων

5

0

7

Γραμμενος Σπυριδων

2ο ΔΣ Βουτ�ν

5

0

8

Κωνστανταρ�κης Στ�θης

9ο Χαν�ων

0

9

Σκαρ�κης Στα�ρος

1ο Σο�δας

0

2η

Σγουρο� Τ�ρψη

13ο Χαν�ων

0

11

Διδασκ�λου Αντ�νης

13ο Ρεθ�μνου

0

3η

Βακ�λη �λλη

15ο Χαν�ων

4

0

13

Ρ�ζος Δημ�τρης

5ο Χαν�ων

4

0

14

Γοραντωνακης Γιωργος

 

4

0

3-4η

Αναστασακη Αναστασια

47ο ΔΣ Ηρακλειου

4

0

16

Μπακαλης Κωνσταντινος

 

4

0

17

Buldus Andrei

15ο Ρεθ�μνου

4

0

18

Σπανακης Ιωαννης

47ο ΔΣ Ηρακλειου

4

0

19

Λουκ�κης Ν�κος

Χρυσοπηγ�

0

20

Δασκαλακης  Αγγελος

 

0

21

Στρατιδ�κης  Γεωργιος

5ο ΔΣ Ηρακλε�ου

0

22

Αποστολακης Γιωργος

 

0

23

Φαρσαρης Ζαχαρακης Χαραλαμπος

47ο ΔΣ Ηρακλε�ου

0

24

Τζαν�κης Μ�νος

2ο Ρεθ�μνου

0

25

Ζαχαριουδακης Μανουσος

17ο ΔΣ Ηρακλειου

0

26

Παπαδακη Νικη

 

3

0

27

Αγγελ�κη Δ�μητρα

Καλυβ�ν

3

0

28

Νικολοζ�κη Μελ�να

9ο Χαν�ων

3

0

29

Ψαρολογακης Ιωαννης

17ο ΔΣ Ηρακλειου

3

0

30

Παρπαρα Μυρτω

2ο ΔΣ Νε�πολης

3

0

31

Ζ�ρακας Μιχ�λης

17ο ΔΣ Ηρακλειου

3

0

32

Θεοδορωγλ�κη Βαρβ�ρα

17ο Χαν�ων

0

33

Χαραλ�μπους Θεμιστοκλ�ς

Δημ.Σχ.Β�μου

0

34

Φασουλ�  Αθην�

2ο ΔΣ Βουτων

0

35

Λειβαδιτ�κης Εμμανου�λ

11ο Χαν�ων

2

0

36

Καλαιτζ�κης  Δημ�τρης

 

2

0

37

Παναγιωτ�κη Ελπιδα

35ο ΔΣ Ηρακλειου

2

0

38

Παπαδ�κη Μυρτ�

9ο Χαν�ων

2

0

39

Παγκ�λου Σοφ�α

 

2

0

40

Βαμιεδ�κης Γι�ννης

 

2

0

41

Καλλι�ρας Κ�στας

8ο Χαν�ων

1

0

42

Μελισουργακη Ν�κη

9ο ΔΣ Ηρακλε�ου

0

0