16ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ  - Β� ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 

16ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 16 - 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
APOLLONIA HOTEL - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β� ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 
Ο Μαν�λης Νταγιαντ�ς εκπρ�σωπος των ΑΝΩΓΕΙΩΝ με τους νικητ�ς της Β� Γυμνασ�ου απ� αριστερ�: Παπιδ�κης Γι�ργος, Φυντριλ�κης Κυρι�κος και Γεωργακ�κης Μιχα�λ


και με τις νικ�τριες της κατηγορ�ας απ� αριστερ�: Αλειφ�ρη Κατερ�να, Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α και Φοινικιαν�κη Στ�λλα. 

 
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παγκρ�τια Ατομικ� Σχολικ� 2019 - Β� Γυμνασ�ου

 

Κατ.

�νομα

�λο

Σ�λλ.

Βαθ.

1ος

Παπιδακης Γεωργιος

1656

Πειραματικο Γ. Ηρακλειου

6

2ος

Φυντριλακης Κυριακος

1786

5ο Χαν�ων

3ος

Γεωργακακης Μιχαηλ

1406

3ο Γυμν Ηρακλειου

5

4

Γαλανακης Νικολαος

1593

3ο Χαν�ων

5

Τζαγκαρακης Παναγιωτης

1802

5ο Χαν�ων

6

Σηφογιαννακης Ανδρεας

1630

6ο Χαν�ων

4

1η

Αλειφερη Αικατερινη

1205

1ο Ελ. Βενιζ�λου

4

2η

Καπνιστου Μαρια

1192

2ο Γυμν Ηρακλειου

4

3η

Καραβιτακη Ευαγγελια

1789

2ο Χαν�ων

3-4η

Φοινικιανακη Στυλιανη

1523

6ο Γυμν Ηρακλειου

11

Βασιλακης Μαριος

1121

6ο Γυμν Ηρακλειου

12

Εργαζακη Ειρηνη

1597

6ο Γυμν Ηρακλειου

3

13

Καλανδρ�νης Αθαν�σιος

0

3ο Χαν�ων

3

14

Αλεξαντωνακη Αννα

999

Πειραματικ� Ρεθ�μνου

3

15

Βακαλη Αθηνα

1244

Μουσικ� Χαν�ων

16

Αλεξανδρακης Γεωργιος

1360

6ο Γυμν Ηρακλειου

17

Ποταμιανακη Αντωνια

836

5ο Γυμν Ηρακλειου

1

18

Κισσαμιτ�κης Γι�ργος

0

Β�μου

0