12ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΝΗΠΙΑ
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΗΠΙΩΝ

 
Ο Γ. Διευθυντ�ς της Ορθοδ�ξου Ακαδημ�ας κ. Κωνσταντ�νος Ζορμπ�ς με τους νικητ�ς-τρις στην κατηγορ�α Νηπ�ων απ� αριστερ�: Καζ�κος Φ�της, Σταθ�κης Φ�λιππος, Τενεκετζ�ς Φρ�ντυ, Σαρ�φη Λ�λια, Λιανοπο�λου Θ�νεια και Χαρτζοπο�λου Ελ�νη

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 

Θ�ση

�νομα

Νηπιαγωγε�ο

Σ�λλογος

Βαθ.

 ΚΙ2 

 ΚΙ3 

1ος

Καζ�κος Φ�της

 10ο Χαν�ων

ΚΥΔΩΝ

7,0

27,5

31,0

2ος

Σταθ�κης Φ�λιππος

Ζαβολ�κια

 

5,5

25,5

27,5

3ος

Τενεκεντζ�ς Φρ�ντυ

Ζαβολ�κια

ΣΑΧ

5,0

27,5

31,0

4ος

Ριτζ�κης Νικ�λας

 

ΣΑΧ

4,5

29,0

32,0

4-5ος

Γαβαλ�κης Χρ�στος

5ο Κουνουπιδιαν�ν

ΣΑΧ

4,5

26,0

28,5

6

Μακαρ�νας Εμμανου�λ

Βουκολι�ς

ΣΑΧ

4,0

26,5

28,5

7

Ουζουνστεφαν�ς Γι�ννης

 

ΣΑΧ

4,0

23,0

25,0

8

Λιαν�πουλος Φ�της

 

ΣΑΧ

4,0

23,0

24,0

9

Καρ�μπελας Αχιλλ�ας

9ο Χαν�ων

ΣΑΧ

4,0

20,0

21,0

10

Καλλιτσ�κης Γι�ργος

11ο Χαν�ων

 

3,5

26,0

28,5

11

Ψαριαν�ς Μ�νος

Βαμβακ�πουλου

ΣΑΧ

3,5

26,0

27,0

12

Ζωγρ�φος Μιχ�λης

3ο Μουρνι�ν

 

3,0

22,5

25,0

Λιανοπο�λου Θ�νια

 

ΣΑΧ

3,0

22,5

24,5

14

Σχετ�κης Ηρακλ�ς

10ο Χαν�ων

ΣΑΧ

3,0

19,0

21,0

15

Μαθιουδ�κης Αντ�νης

Κοκκινο Μετ�χι

 

3,0

18,5

19,5

16

Τζατζιμ�κης Βασ�λης

2ο Κουνουπιδιαν�ν

ΣΑΧ

3,0

17,5

18,5

Σαρ�φη Λ�λια

5ο Χαν�ων

ΣΑΧ

3,0

15,5

16,5

18

Λαμπρ�κης Αντ�νης

Βαμβακ�πουλο

ΣΑΧ

2,5

20,5

22,5

19

Ξεν�κης Γι�ννης

 

ΣΑΧ

1,5

20,5

22,5

Χαρτζουλ�κη Ελ�νη

2ο Κισσ�μου

 

1,5

20,0

21,5

21

Σπερελ�κης Θεοχ�ρης

 

ΣΑΧ

1,0

20,0

22,0