ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ 2018

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2017
 �
ι Πρωταθλητές-�����  Ελλάδος  δικαιούνται την κατευθείαν συμμετοχή τους στην Τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος.  

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2017

Πετράκη Ευαγγελία
Πρωταθλήτρια Ελλάδος κάτω των 20 ετών
Βοζινάκη Ανθή
Πρωταθλήτρια Ελλάδος  κάτω των 16 ετών
Καραβιτάκη Ευαγγελία
Πρωταθλήτρια Ελλάδος Κάτω των 12 ετών
Καραβιτάκη Αντωνία
Πρωταθλήτρια Ελλάδος κάτω των 10 ετών
Χασουράκη Χρυσή
Πρωταθλήτρια Ελλάδος κάτω των 8 ετών
Μαυρίδης Μάνος
Πρωταθλητής Ελλάδος κάτω των 8 ετών

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

����������� �� ������ ������� ��� ��� �������!

��� ���� ��� ������ �� ������ ������� ��� �������� ���, ��� ������ ���������� ���������� ��� ���������� ��� �� ���������� ������� ������������! ��� ������ ��� 15 ���������� ��� ������� �� ���������� �������� �� ������� ��� ��� ���������� ��� 7 ���������� ��� ����� �� ������������ ��� ������������� ������� (���������� ��������� - ���������� ������� ��� ��������� �����)  ��� �������� �������� ��� ��������! ��� �� ��� ���������� ������� �� �������� ���� ���� ��� ����� ������� �� ��������, ���� ���� � ����� ��� ������� �� ������ �� ������ ����������� ��� 7 ��� ��� ���� �������� ����������!
�� ������� �������� ����� ��� ��� ��� ������� �� ��� ���� ����������, � ��� ��� � ���� ����� ��� ������� ���� �� �������� ���������� ��� �� ���������� ���� ������� ����������� ��� ��� ��� ��� ����� ���� ������� ��� ������ ����� ��� ������������ ��� �������� ��� �����, ��������� ���� ������������ ��� ��� �������� ����� ��� ���� ��� ����� ��� ��� ���������� ��� ����, ���� ���������� ��� ��������� ����������� ������� ��� ��� ��� �������������� ��������� ��� ���� ������ ���� ��� ����������.    

�� ������ ����������� �� �������������� 24-25 ����������� ��� �������� ������ ��� ����������� � ������ 55 ������� �� ������ ����� ����� �� ��������� ��� ��� ������������� ������ ��� ����������� �� ���� ����. �� ������� ���� ���������� �� ����� ��������� ���������� ��� ��� ��������� ���� ��� 8 ����, ��� ���� ��� 16 ����. ������ ���� ��� ������� ���� � �������� ��� ���������� ������������ ��� ����� ����������� �� ��� ������ ������� ��� ��� ���������� ������� ��� � ����� �������� ��� ��� ���������� ���������. ���� ������������ ���������� �� ������� ��������� ������ ��� ���������� ����� ��� ��� ��������� ���� ��� 16 ���� ��������� ���� ���������� �� �������� ������ ������ ��� ��� ������ ����������. �� ������� ��� ����������� ��� ���� ��� ���� ���� ������ �� ������������ ������� �� ��� ��� ������ ����� ��������� ��� chess_results ��� �� ������� ��� ���� �� ������� � �  ������� ���� ���������� ��� ����� ��� ��� �������� ���������� �� ������� �� ���� �� �� ������� ����� ������. ��� �� ����������� ������ ��� �� ���������� ������� ������� ������� �� ����������� ��� ���� ������ � ��� ���������� �������� ���� �� ����� �� ������ �� ����� ��������� �� ������� �������� ������.   

��������� ���� ��� ��������� �� ����������� ����� �� ����:

 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

�������� ������� ��� �������� ����� ���������� �� ������� ��� ��� ������ ������ ��� �� ��� ��� ������� ���� ����������� ���� ��� ������ ��� ��� ��� ���������� ������������, ��� ��� ����� ��� ��� ��� ������ ��� ���� ��� ����� ���� �� ���������� ���� ����� ���������� ��� ��������  ��������� ��������� ��� �������� ��� ������ ���� ��� ����� ��� ����� ���������� ��� ��� ������������ ���.
�� ��������� ��� ������ ��� ��������: ������� ������, �������� �������, ��� �������� �����
������ ����������

���.

�����

 

1

2

3

4

5

6

���.

����

1

�������� ������� �������

���

*

1

1

1

1

1

5

1�

2

�������� �����

���

0

*

1

1

1

1

4

2�

3

���������� ���������

����

0

0

*

0

1

1

2

3-5�

 

������� ������

����

0

0

1

*

0

1

2

3-5�

 

��������� �������

���

0

0

0

1

*

1

2

3-5�

6

������� �������

 

0

0

0

0

0

*

0

6�

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 

� �������� ��� � ������� ������ ��������� �' ���� ��� ��������� ��� ����� ����� ��� ��� ����������. ����������� �� ������� ��� ���� ��� ���� ����� ������ ��� ������� ��������� ����� �������� ���������� ��� �� ������� ����� ���� ��� ����������� �� ���������������� ��� ��� ���������� ������������.


�� ������� ��� ���������� ��� ��������:
�������� ����������, ������� ������  ��� ������� ��������

 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Name

 

..1..

..2..

..3..

..4..

..5..

..6..

Βαθμοί

θέση

1

�������� ����������

����

*

1

1

1

1

4�

1ος

2

������� ������

���

0

*

1

1

1

1

4

2ος

3

������� ���������

����

0

*

1

0

1

2�

3ος

4

������������ ��������

 

0

0

0

*

1

1

2

 

5

������� �����������

���

0

0

1

0

*

1

2

6

���������� �������

����

0

0

0

0

0

*

0

 


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

������� �������� ��� ����������� ��� ����������� ������ �� �� ����� ��� ������ ��� �� ���� ����� ��� ����� ���������� ����� ��� ����� ����. ��� ������� ���� � ������� ������� ��� ���������� ��� ������ ��� ��� ��������� ��� ���������� ��� ������� �������� ��� ������� �� ������� ��� ���� ��������.

�� ��������� ��� ������ ��� ��������: ������� ��������, ������� ������� ��� �������� ��������

 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Name

ΕΛΟ

 

..1..

..2..

..3..

..4..

..5..

βαθμοί

θέση

 1.

������� ��������

1190

����

*

1

1

1

1

4

2

������� �������

1066

���

0

*

1

0

1

2

3

�������� ��������

1229

����

0

0

*

1

1

2

4

��������� ����� �����

0

���

0

1

0

*

1

2

4

5

�������� �����

0

���� ������

0

0

0

0

*

0

5


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

��� ��� ��� ���� ���������� ��� ���� ���������� ��� ��� ��� ������������! � ������� ������������� ��� � �������� ��������� ���������� ��� ������ ��� ���� ��� ������ ����������� ��� ��� ������ ������. ��� ���������� ������ �� ���� ������ ����������� ��� ������� ��� ���� ���� ����� �� �� ������� ��� ������  �� ���������������� ��� ��� ���������� ������������.

�� ������� ��� ���������� ��� ��������: ������������� �������,  �������� ��������� ��� ������������� �������� �� ��� ����� ������ ��� ���� �. ��������� ������

 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

�/�/

Name

ΕΛΟ

..1..

..2..

..3..

..4..

..5..

..6..

βαθμοί

θέση

1

������������� �������

1243

���

*

1

1

1

1

4�

1��

2

�������� ����������

1215

���

*

0

1

1

1

3�

2��

3

������������� ���������

0

���

0

1

*

0

1

1

3

3��

4

��������� �������

0

������

0

0

1

*

1

0

2

4��

5

�������� �������

0

���

0

0

0

0

*

1

1

5-6��

6

����������� ���������

0

����

0

0

0

1

0

*

1

5-6��


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

��� ���� ��������� ���� ������ ��� ����� ���������� ��� �������� �����������. � �������� ��� ��� �� ������� ��� �������� ������ ��� ��������� ��� ����������� ������ ��� ����� ��� ������������� ������.

� �������� ��� ������ ����������� �������

ΤΕΛΙΚΗ   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Name

ΕΛΟ

 

..1..

..2..

..3..

..4..

..5..

βαθμοί

θέση

 1η

����������� �������

1123

���

*

1

1

1

1

4

2

�������� ������

1037

���

0

*

1

1

1

3

2

3

��������� ���

1069

����

0

0

*

1

1

2

3

4

�������� �����

0

���

0

0

0

*

1

1

4

5

�������� ������

0

���� ������

0

0

0

0

*

0

5ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

��� � ���������� �������� ���������� ��� ����� ��� � ������ ���� ��� ����� ������������� - ��������) ����������� ��� �������� ���� ��� ��� ����� ��� ���������� ������. �������� ��� ����� ��� ���� ���� ������������� ������ ������ �������� �������� 11,5 ������� �� 12 �������� ���������� ��� ����� �� ���������� �������! ��� ��� ������� ������ �� �� ����������? ��� ����� ��� ������� ���� ��� ����� ����������� ������� ��� �������� ��� ���������� ��� ����� ������� �� ��� ������ �� ��������� �� �������� �� �����! �� ������� ���� ��� �������� ���� � ����� ������� ������������ �� ������� ���� ��� ������ ��� ��������� ��� �������� ��� �������� ��� ���� �������� ������ ��� ���������� �������� ��� ����� ��� ����� ��� ������ �� ������������� ��� ���� ���� ����� ���� ��� �� ���������� �������.

���������� �������� ������� �����

 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Name

ΕΛΟ

 

..1..

..2..

..3..

..4..

..5..

..6..

βαθμοί

θέση

. 1 .

���������� ��������

1163

���

*

1

1

1

1

4�

1��

2

������� ��������

1320

���

*

1

1

1

4

2��

3

�������� ���������

0

���

0

*

0

1

1

2�

3��

4

������������� ��������

0

����

0

0

1

*

1

0

2

4��

5

������ �������

1152

����

0

0

0

0

*

1

1

 

6

�������� �������

1023

����

0

0

0

1

0

*

1

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ

��� ��� ��� ������ ��� ������ ��� �� ����� ������...  � �������� �������� ��������� ��� �������� ��� ��������� ����� ��� ����� ���� �������� �� ������� ����������. � ��������� ������ ��� �� �����  �� ���� ���� ��� � ���� �� ��������� ���������� ��� ������������ ��������� ��� ���� ������� ��� ����� ��� ������ ������ ���������!

��� �� ��� ��� ������� ���� ��� ������ ����������, ������ ���� ������ ��� ��� ��������� ��� �������� ����� �� �������� ��������� ������� �� �������� ��� ����! � ����� ��������� ���� �������� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ������� ����� ��� � ������� ��� �������� ������! ��� ���� ������ ���� ���������� ����� ���� ������ ��� ���� ���� ���� ������� ����������� ��� ������������ ��� ����� ��� ���������� ��� ��� �������� ��� ���������� ������������.     

      
�� ������� ��� ������
���������� ��������� ��� ��������� �����

 ΤΕΛΙΚΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Name

ΕΛΟ

 

..1..

..2..

..3..

..4..

..5..

..6..

βαθμοί

θέση

. 1 .

���������� ���������

2214

���

*

1

1

1

1

1

5

1��

2

��������� ��������

1519

���

0

*

1

1

0

1

3

2��

3

���������� ����������

1430

����

0

0

*

1

1

2�

3��

4

��������� �������

1652

���

0

0

*

1

2

4��

5

������� �����

1535

����

0

1

0

0

*

1

2

5��

6

������� ������������

1217

����

0

0

0

0

*

6��

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

'����� ���������� ��� ��������������� ������ �' ���� ��� ���������. ��� �������� ��� ���� ��� ��� ������� ������ ��� ������� ��� ����� ����������� ������ ��� ���� ��� ��� ���������� ������� (������ - ������) ��� ���������� ������������.  
� �������� ��� ������ ��������������� ��������

 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Name

ΕΛΟ

 

..1..

..2..

..3..

..4..

..4..

βαθμοί

θέση

. 1 .

��������������� ��������

1337

�������

*

1

1

1

3�

1

2

�������� ������

1188

���

0

*

1

1

1

3

2

3

������������ 'A���

0

����

0

0

*

1

1

2

3

4

������������ ������

1291

����������

0

0

*

1

1�

4

 

������ �����

1139

�����

0

0

0

0

*

0

5


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

� �������� ��������� ��� � �������� �������� ��� ������. ��������� ������� ��� ���������� ����� ����������� ���� 1� ���� ��� �� ������������ ��� �������� ������ ��� ����� ���������� � ������� ��������� ���������� ��� �������� ��� �� ���������� ������������.

� �������� ��� ������ ��������� �������

 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Name

ΕΛΟ

 

..1..

..2..

..3..

..4..

βαθμοί

θέση

. 1 .

��������� �������

1381

���� ������

*

1

1

2�

1

2

���������� �����

1264

����

*

1

1

2�

2

3

�������� ������

1046

���

0

0

*

1

1

3

4

���������� �����������

0

����������

0

0

0

*

0

 


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ

��� �������� � ����... � ����� �������������� ����� ������� ��� ���������� ���������� �� ��� ���������� ����. � ������� ������������� ��� ���� ������ ��� ��������� ��� ���� ������ ����������� ��� �������� ����� ���� ������ ��� ��� ������������� �� �������� ��� ���� ����! ���� ������ ��� ��� ������� ���� ���� � ������� ���������� ������ ��� �� ����� �� ����� ������ ���� � ���� ��� ��� ��� �������� ��� ����� ����� ����...  �� ������� ��������� ��������� � ��������� ����� �������� ��� ������� ��� �������������! 

   
�� ������� ��� ����������
�������������� �����  ��� ��������� �����
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

���.

�����

���

1

2

3

4

5

6

���.

Res.

BH.

1

�������������� �����

2148

���

*

1

0

1

1

1

4

0

1��

2

��������� �����

1550

���

0

*

1

1

1

3�

1

2��

3

���������� �������

1852

����

1

0

*

1

1

3�

0

3��

4

����������� �������� �������

1894

�����

0

*

1

2�

0

4��

5

���������� ������������ 1664 ���

0

0

0

*

1

0

5��

6

����������� �����

1453

����

0

0

0

0

*

6��


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δείτε όλους τους Αθλητές από την Κρήτη με πρώτες Πανελλήνιες θέσεις  
   
Παγκρήτια Νεανικά Πρωταθλήματα 2017  
   
Νεανικά Πρωταθλήματα Ν. Χανίων 2017  
   
Παγκρήτια Νεανικά Πρωταθλήματα 2016  
Νεανικά Πρωταθλήματα Ν. Χανίων 2016  
   
Παγκρήτια Νεανικά Πρωταθλήματα 2015  
Νεανικά Πρωταθλήματα Ν. Χανίων 2015