ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2018

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

��� 2� ���� � ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ!

��� ���� ��� ������ � ����� ��� ��� ������� �������� ���� ��� ���� ��� ������� �����, ��� ���� ��� ������ � ����� ��� ��� ������� ��������� ��� ����� ���� ����������� �����������! � 2 ���� ��� ��������� ��� ������������� ������������ ������� ����������, �� ���������� ���������� ������ ��������� ����� ��� ������ �������� ��� ��������� ����� ����������� �� �� �������������� ���! ����� ������ ������ ��� ����� �������� �� ��������� ���� ������ ����� ��� �������� ���� ��������� �������� ����� ���� ������� ��� ������. �� ��������� ����� ���������� ����� ����������� �� ������������� ��� ���� ��� ����� ��� � ��� ������� ��������� �� ������� ���� ������� ��� ��������� ������ ��� ����������� ������������ ��� ���� �� ���������� �������. � ��� ������� ������� ��� ������ ��� ��� ����������� ��� ���� �� ������ ��� ��� ��������� ��� �������������� ���� ��� �� �������� �� ����� ���� ������ �� �� ������ ��� ����������, ���� ������� �� �������� ��� ����������� ���� ��� ������� ���� ���� ����������� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ������� ��� ������� ������ ��� ���� ��� ������ ��������. � ����������� ���  ������������� �������� �� ���� ���������� ��� �������� ����������� ������� �� ���� ������� �� ��������� �����, ������������ ��� �������������� ������� ��� ������� ��� ����� ���! ��� ���������� �� �������� ��� �� �� ������� ������ ��� ��������� �������� �� ����� ���� ���������� ������ ��� ������� ��� �� ������� �� ����� ������� ���������!   ��� ����������� ���� ��� ������������ ��� ��� ��� ��� ��������� ��� ��������!

�� ���������� ���� ���� ��� �� ��� �������� ��� ���������� ���� ��� ������ ���� �� ������ ��� ����������� ��������� ��������� ���� ��� ������ �� �� �������� �����. ���� ���� 1 ���� ����� ���� �� �������� ��� ������ ����� ������� �������� �� �������� �������� ��������� ��� ������ ������������ ��� ������� ����� �� �������� ������ ���� ������������� ��� �� �� �� ����������� ��� �������� ��� ������  ��� ���������� ���� ��� ������ ���� ��� ��� ������� ������� ������ ��� � ���� ����� ������� ����� �� ����� �� ��������� ����������. � ������������ ���� ������� ��� �� ��������� �� ������� ��� ������� ������� ���� ������ ��� �������� ������ ������� ��� ���������� ��� �������������.

��� ����� ���� ��������� � ����� ��� �� ������������ ��� ����� �� �������� ������� ��� ���� ��� ������� ����������� ������ ����������� ������ �� ��� �� �������!

�� ������� ��� ��� ��������� ��� 2�� ����� ���� ������ ������ ���� �� ��� ������ (��� ������� ��� ����������� �������) ��� �������� �� ������ ��� �������� ���� ��� ������ ���� ����� ������������ �������� �� 3-3 ��� ������������ �� ������ ������ ���� ��� �������� ��� �� ������ �� ���������� ��� �������� ����������. ���������� ����� ��� ���� 4 ���� � ��� ���� �������� ��������, ���� 5 ������ � ������ ��� ���� 6 ��� ������ � ��� ������� ���� ���� ��� ������� ������� ����������� �� 2 ���� ��� � ����� ��� ���������� ������� ���� �������� �� ���������� ������ ��� ��������� ��� ������ ���� ������� ���� �� ����� ���� ���������� ���� �� ������� ��������.

� ����� ��� ������� ������� ��� ���� ��� ������ ����� ��������� ���������� ��� 5 ����, ���������� ��� ����� ��� ������� �� ��������� ������ ���� ��� �������� ��� ��� ������������ ��� �������� � �������� �������������. ������� ���� � ������� ���, �� ��������� ���, �� ������� ��� ���� ��������� �� ���������� ��� ��������� ���������� ����� ������ ��� �� ������� ����������� �������� ������� ���� ���� ��� ����������� �� ��������� ����� ����� ���� ��������� �� �������� ���������� ������ �� �������������� ��� ���� ���!

� ����� ��� ��� ���� ��� ��������� ���� �������� �� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ������� �� ���������� �� ���� ���� �����. � 7 ���� ��� ��������� �������� �������� ��� ��� ���� �������� ��� ��� ������ ���� ��� �������� ������������� ��� ��� ������ ��� ������. ������ ���� ���� � ����� ��� ��� ���� ������������ ������ �� ��������� ������ �� �� ������� ��� ����� ��� ���������� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����������� �� ��������� ����� ��� ����.     

���� ����� �������� ��� ��� ����� �������� ���� � �������� ��� ��� ���������� �������������� ��� ���� ���� ��� �������� ������. ���� �������� ������� ��� ��� ����� � ������ ��� ������ ��� �������� � ����� ��� ���� ��������� �� ��������� ������ �� ���� ����� ��������� �� ���� ��� ������������ ��� ���������� ���� ���� �������� ��� ��� ���� ��������. ���������� ��� ������� �� ��������� ��� ������ ������ ����� ����� ��������� �� �������� �� ����� �� ������������ �� ���� ��� ������������� �������� ��� ����� ��� ��� ������ ���� ��������� ��� ��� ������� ��� �� �� ������� ��� ����� � ������ �������� ��� ����� ��� �� ���������� ��� ��� �� 1923!   

����� �� ������������ ��� ���� ����� ��� ������������� ��� ��� ���� ��� ���� �������� ��� ����� ��� �� �������� ��� ����������� ��� ���� ���. ������� ���� ���� �������� ��� ����� ����� ����� ������� ������������� ���������� ��� ��� ��� ���� ���� �� �������� ��� �������� ��� ��� �� �������� ���� ����������� ����� ���� ������ ��� �����������!

����� ��� �� ����������� ���� ����� ��� �� ���������� ���� ��������� ��� ��� ���� �������� ��� �� ����� ������� ������������ ��� ��� ������� ��� ������� ��� ���� ���� � ������� �� �������� �� �������������� ��� �� �������� ����������� ��� �� ��������� ��� ��������� ���.

�� ��� ����� ��� ��� ������� ����������� ��: �������������� �����, ���������� ���������, ���������� ��������, ������������� �������, ���������� ��������� ��� ���������� �������.

 


�� ������ ������������� ���� ������ ���� ��� ���������� �����������

Νίκος Γεωργακόπουλος - Πατρελάκης Ευάγγελος

���������� �������� - ������������� �������
Καραβιτάκη Αντωνία - ���������
 

      

 

Η ομάδα τ�� �� ������������ με τον ���������� ������� ������ ��� ��������� ���� κ. ������������ ����
Η ομάδα τ�� ���������� ������� �� �� τρόπαιο της 3ης θέσης

Να τονίσουμε επίσης την άψογη διοργάνωση σε όλους τους τομείς και το πολύ φιλικό κλίμα που υπήρχε μεταξύ των ομάδων. Διευθυντής αγώνων ο Βασίλης Τσαρουχάς, ο Χρήστος Μπούσιος υπεύθυνος κληρώσεων, ο Σωτήρης Λογοθέτης επικεφαλής διαιτητής ��� � ���� ���� ��� ����� ���������� ������� ���� ���������� ��� ����������� �� ����� ��������� ��� ���� ������ ����������� ��� �������.

11ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων

Τελική Κατάταξη

Κατ.

Ομάδα

Αγ.

+

=

-

Βαθμοί

Κρ. Ισ.

1η

�� ������������

6

6

0

0

12

170�

2η

�� ������

6

4

1

1

9

136

3η

���� ����������� �������

6

4

1

1

9

134�

4

�� ����������

6

4

0

2

8

110�

5

�� �������

6

3

1

2

7

110�

6

��������� ��

6

3

1

2

7

89�

7

���

6

3

1

2

7

87

8

�� ������

6

3

1

2

7

79

9

�� ������ ��������

6

2

2

2

6

102

10

��� ����������

6

3

0

3

6

88

11

�� ���������

6

3

0

3

6

70�

12

��������� ��

6

3

0

3

6

66

13

��� ������� ���������������

6

2

1

3

5

85

14

��. ���. ����������

6

2

1

3

5

81�

15

����� ������� ������ �����

6

2

1

3

5

77�

16

��� 2000

6

2

0

4

4

85�

17

������� ��

6

2

0

4

4

72

18

��� ��������

6

2

0

4

4

59�

19

�� ���������

6

1

1

4

3

53

20

�� �������

6

0

0

6

0

31�

 


 
 

����� �� �������� ��� ��� ���������� ���������� ��� 2017
����� �� �������� ��� ��� ���������� ���������� ��� 2016
����� �� �������� ��� ��� ���������� ���������� ��� 2015
����� �� �������� ��� ��� ���������� ���������� ��� 2014
����� �� �������� ��� ��� ���������� ���������� ��� 2013
����� �� �������� ��� ��� ���������� ���������� ��� 2011