ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΔΥΤ���� ΚΡΗΤΗΣ 2018


11o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2017

Καραβιτάκη Ευαγγελία
Πρωταθλήτρια Ελλάδος ΣΤ΄ δημοτικού
Πλατσάκη Ευγενία
Πρωταθλήτρια Ελλάδος Α' δημοτικού
Χασουράκη Χρυσή
Πρωταθλήτρια Ελλάδος Γ'  δημοτικού
Ψαριανού Έλενα
Πρωταθλήτρια Ελλάδος Νηπίων
Φαρσάρη Μελίνα
Ασημένιο Μετάλλιο στα Νήπια
Σπυριδάκης Γιώργος
Ασημένιο Μετάλλιο στα Νήπια
Τσαπάκη Ασημένια
Ασημένιο μετάλλιο στην Γ'  δημοτικού
Κουκουράκη Χρυσή
Χάλκινο μετάλλιο στην Β'  Γυμνασίου
Καραβιτάκη Αντωνία
Χάλκινο μετάλλιο στη Δ' δημοτικού
Φυντριλάκης Κυριάκος
Χάλκινο μετάλλιο στην ΣΤ΄ δημοτικού
Χρυσού Ιωάννα
Χάλκινο μετάλλιο στα Νήπια
Αντωνιουδάκης Γιώργος
Χάλκινο μετάλλιο στην Γ΄ δημοτικού
Σκαράκη Γεωργία
Χάλκινο μετάλλιο στην Γ΄ δημοτικού
Η ομάδα του 5ου Δημ. Σχολείου Χανίων κατέκτησε την 1η θέση στο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα. Από αριστερά: Καραβιτάκη Ευαγγελία, Τζαγκαράκης Παναγιώτης, Φυντριλάκης Κυριάκος και Καραβιτάκη Αντωνία


����������� ��������� ��� ����� ���������� ��� 11 �������� ���������� ���. ������!

 

�� ��� �������� �������� ����������� � ������� �� �������������� ��� ��� ������. ������� �� ��� �� ���� ������ ��� �������� ���������� ��� ����� ��� �������� ��� ���� ��� ������� ��� ��� ��� ������� ���������� �� �������� ���������� ���. ������. �� ���������� ��� ������� ���� ������������ ��� ������� ��� 300, ��� �� ���� �������� ��������� �� 1.000 ����� �������������� � ����� ��� ����� ��� ������ ���� ��� �������.      

� ����� ��� ��������������� ����������� ����������� �������� ��� �� ����������� �������� ������ �� ���������� ���� �� ������� ��� ������� �� ������� �� �� ��� ��������� ������������ ��� ��� �������� ��� �����������. ����������� �������� ���� � �.�. ������� ��� � ���������� �������� ������ ������� ��� �������� ��� ��������� ������� ������� �� ��� ����������� ���������� ������� ��� �������� ���� ���� �� ���� ���� �� �����  ����������. ��������� ������ ���� � ������� ��� �������� � ���� ���������� ������� & ������� ��� ������������ ��� �������������  ����������� �. ���������� ��� �������� ����������� �� �������������� ���������� ���� ���� �� �������� �� ��������� ���� � ����������. �������������� ������ � ����� ������� ��� � �.�. ������ ��� ��������� ��� ���� ��� ���� �������� ���� ��������� ��� �������������.
 
� �������� ��� �.�. ������� �. ������� ����� ��� � �������� ��� ��� ������� ���������� ����������� ������� ��� ��� �������� ��� ���� ����������� ������� & ������� ������������ �.�. ���������.


��� ���������� ������� ������ ������� ������������ �� ���� ��� ���������� �� �� ������� ��� ������ �� ��������� ������ ����. ������ ��� ������������� ����� ����� ��� ���� ������������ ���������� ������� ���������� ���� ������ ��� ����������� �� ���������� �� ������� �� ���������� ��� �� �������� ����������. � �������� ��� ��������� ��� ������������ ���� ����������� ��� ��� �� ������� ��� ����� �� �������� ����������� ������� ����� ������ ������ ������������� �� ����������� ������. ��� ���� �������������� ��� ������ ����� ��� ���� ��� ������� ������� �� ���������� ��� 1 ���� ��� ������� ��������� ��� ���� �� ������ � ���������� ��������� ���� �� ���������. ������ �� ������� ���������� ������� �������� �� ���������� ���� 1 ���� � �� ��������� �� 2 ���� ��� ������� ��������� ���������� ���� ��� �� ����� ������� ��� ������� ��� �����. �� ������� ������ ��� �� ������� ��� ������ ������ ������������ �� ���������� ������� ��� ��������� ������� ��� ������� �� �������������� �������������� ��� ��� �� ������ ����� �������! 

���� �������� ��� ����������� ������� �� ��� �������� ���� � ������������ ������� & ������� �.�. ����������, � �������� ������� �. �������� ��������, � ������������ ������� �. ���������� �������, � ������������ ��������� �� ������ �������� �. ����������� �������, � �������� ��� ��������� �������� ������� �. ��������� �������� ��� � �������� ����� ��� ������������ ������������� �. �������� ������� ��� ������ �� ��������� �� ��������� �������� ��� ����� ���� ����� ���� ������� ��� ������ ������������ ���� ��� ��� ������ �� �� ��� ��� �� ���� ��� ���������� ����������� �. �. ���������.

� �������� ��� �.�. ������� �. ����� ������� ��� � �������� ��� ��� ������� �. ���������� ������� ��������� ��� ������� ������� �. ������� ������� ��� ��� �������� ��� ��� ��������� ��� ������.


�� ��������� ��� �������� ��� ��������� ���������� ��� �������� ������� ��� ������� ����������� �� ���������� ��� ����� �� ������� ��� ����� �� �������������� ��� ������� ��� ��������� ��� ��������� ��� �� ��� ����������� ����� ��� ������ �������� ��� ����� ��� ������� ������������ �� ������� ���� �������� ��� �����������.

��� ���������� ��� ����������� ��� ������� ����������� ��� ��������� ��� ��������� ��  �� 5 �� ������� ������ �� ������� ��������� 8 ������� ��� �� ���������� ��� ����� ��� �������. �� 8 �������� ���� 7 ������� ��� ��� ����� ���� �� �������� �� ����� �� �������� ��� 1 ����!  

���� ��������� ��� �������� � ��� ������� ���������� ��� ���� ���� ��� ��� ������ ��� 22 ������ ������ �� ������� ��� ���������� ��� 14!

��� ��� ���� ���������� ��� ����� ������ ������, ��� ��������� � �� ����� ��� ��� � �������� ��� ��������!


Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις βαθμολογίες όλων των κατηγοριών


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΕΣ

Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2005
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2006
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2007
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2008
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2009
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2010
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2011
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2012
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2013
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2014
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2015
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2016
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2017

ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ