9ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ


ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

Σκακιστική Ακαδημία Χανίων ΣΑΜΑΡΙΑ -
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά


9� ������� ���������� ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  2018
 

 


��� ���� ��� ������ ������������ ��� ��� ���� �������� �� ����� �������� �� 9 ���������� ����������. ������ �� ��� �� �������� ������������ ��� �������� ���������� ��� ������ ���� ��� ������������ ������� ������� �� ��������� ���� ������ ���� �� ��� ������ ����������� ����� ��� ����� ���. �� ���������� ���������� �� ���� ������� ��������� ���� 100 ������� ���������� ��������� ��� �� ������
 
� �������� �������� �. ����������� ������� ��������� ��� ����������� ��� ����������, ��� �� ������ ���������� ������������ ��� �������� ��� � ������������ �. ����������� 
������� ��� ������������ ��� ��������� � ����� �������� ��� ������ ��� ����� ���. ����� ��������� ���� ������ ��� � �������� �������� �. ������� ����������� �� ������ �� ����������� �� �������������� �������������� ��� ����� ���� ��� ��� ������� ��� �������, ������� ��� ���������� ��� ������������ �������� ��� ����� ���������� �� ��� ���� ��� �� ������������� ����. ��� ��� ������ ��� � �������� ��� �����.�. �. ������������ ���������� ��� ����� � ���������� ����� ��� ������������ ������ ��� ���������� ��� ����� � ����� ���� ��� ���������� ����������� �� ����� ������� ���� ������� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ����������� ���������� ���� �������� ���� �����.  

����� �� ��������� ��� �������� ������� ��� ������������ �������� ������� ��� ��� �������� ������ ��� ����������� �������, ��� �������� ��� ���������� ��������� ����� ������� ��� �������� ������������ �� ���� �� ��� ���������� ��� ����� ���� ��� �� ��������� ��� ���������.

� �������� ��� ��� ������� �. ���������� ������� ����������� ��� ��� ������ ��� ���� ��� ������� ��� ��� ��� ������� ��� ���� ��� ��� ��������� �� ������ ���������� ��� ������� �� ���������� ��� ������� ����������� ��������� ��� ������������ ����� ��� �������� ��� �� ������ ������� ��� ������� ��� �� ������.

�� ���� ����� �������� ��� � ��� ������� ����������� �����, ��� ������ �������, ��� ��� ������� ��� ����������� ������� ��� ���� ������ ��� ������� ���������� ������� (��� �������� ��� ������� ���������� �. �������� ������, �� ������� ������ ��� ����������� ��� ��� ����������� �������) ��� ��� ���������� ��������� ��� �������� �� ������� ��� ��������.

 

Ο �������� �������� �. ����������� �������
� Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά κ. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
 ��� � �������� ��� ��� ������� �. ���������� �������
 με τους νικητές του 1ου Ομίλου Δ. Πλατανιά

���.

�����

����.

���.

1��

���������� �������

���������

5

1��

������������ ���������

����������

4

2��

����������� �������

����������

3

1

��������� ��������

����� ������

3

3��

������������ �����

����������

3

3-4��

�������������� ������

 ��������

3

2

��������� ������

���������

3

3

����������� ������

������

2�

9

������������ �������

������

2

10

������� ��������

���������

2

11

����������� �������

 ���������

2

12

������� �����

���������

1�

13

����������� �������

����������

1

14

��������� ������

�����-������

0

 

 


 
� ������������ �������� � ����������� �������
�� ���� ������� ��� ��������� ������� ����� �������� 

���.

�����

���.

1��

��������� ������

7

2��

���������� �������

6

3��

�������� ������

5

4

�������� �������

4

5

����������� ��������

3

6

���������� �������

1�

���������� ����������

1�

8

���������� �������

0


 
� ������� ��������� � ��������� �����
�� ���� �������-����� ��� 1�� ������

���.

�����

���.

Res.

1��

���������� ������

5

0

2��

�������������� �������

4

0

3��

��������� �������

4

0

1��-8

������� ������

3�

0

5

���������� ��������

3�

0

1

��������� �����

3�

0

7

�������� ����

3�

0

8

��������� ����������

3

0

2��

������� �������

3

0

1 -8

�������� �����

3

0

2

������� �������

3

0

12

������� �������

3

0

3��

���������� ��������

2�

0

14

������������ ������

2

0

15

���������� ������

2

0

16

�������� �������

2

0

17

����������� �������

2

0

18

������������ ����

2

0

3

���������� �����

2

0

20

����������� �������

2

0

21

����� ��������

2

0

22

������������ �����

1�

0

2

������ ������

2

0

24

����������� ��������

1

0

25 ��������� ��������� 1 0

� �. ��������� ����� ��� � �. ���������� ������� �� ���� ������� ��� 1�� ������


� �������� ��� ������� ���������� �. ��������� �������
�� ���� ������� ��� 2�� ������

���.

�����

���.

Res.

1��

������������ ���������

5

2��

����������� �������

4

3��

������������ ������

4

4

���������� ���/���

3�

1

����������� ���������

3

6

�������� �������

3

7

��������� �������

3

8

������������ ����������

3

2

������� �������

3

10

��������� �������

3

3

������������ ������

3

12

������ �������

3

13

��������� �������

2�

14

��������  �����

2�

1��

��������� ��������

2

1��

�������� �������

2

17

������� �����

2

��

2��

����������� �������

2

19

����������� ���������

2

20

����� �������

2

21

�������� ��������

2

2

���������� ���������

1�

23

���������� �����

1�

3��

����� ���/���

1�

25

����� ������

1

26

���������� �����

0�� ������� ��� 4�� ������

���.

�����

���.

1

�������� ��������

4�

1��

���������� �������

4

2��

��������� �������

3

1��

��������� ���/���

3

3��

����������� �������� ��������

2�

2

����������� ������

2�

2��

����������� �����

2

3

���������  ��������

1�

3��

������� �������

1�

3

������ �����

 


�� ������� ���� ��������� �������� �� ��� �. �������
��� ��� ������� �. ������������� ������

���.

�����

���.

Res.

1��

��������� �������

5

0

2��

����������  ��������

4

0

3��

����������� �������

3�

0

4

������������ �������

3

0

5

���������� �����

3

0

6

�������� �����

2�

0

7

����� �������

2

0

8

���������� ��������

2

0

9

�������� �������

2

0

10

��������� �����

2

0

11

�������� ���������

1

0

12

������ ������

0

0

 

����� �� ���������� ����� �������� ��� 2017
Δείτε το πρωτάθλημα Δήμου Πλατανιά του 2017
����� �� ���������� ����� �������� ��� 2016
Δείτε το Πρωτάθλημα Δήμου Πλατανιά του 2015
Δείτε το Πρωτάθλημα Δήμου Πλατανιά του 2014
Δείτε το Πρωτάθλημα Δήμου Πλατανιά του 2013


 

 Σκακιστική Ακαδημία Χανίων
© Copyright 2006
Webmaster